Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ αποφάσισε την αναστολή όλων των πρωταθλημάτων της αρμοδιότητάς της  έως την λήξη των μέτρων που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία, λόγω της πανδημίας.